TIÊU CHÍ CHUNG


 

– Đáp ứng quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng về độ chói, độ đồng đều

– Đáp ứng về tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố TCVN 259:2001.

– Chiếu sảng đảm bảo tính dẫn hướng, tao môi trường ánh sáng tốt, bảo đảm người tham gia giao thông an toàn với tốc độ quy định

– Lựa chọn nhiệt độ màu 4000K , 5000K, 6500K.

– Đèn chiếu sáng đường có chỉ số bảo vệ IP 66, khả chống xung sét 10kV

– Đèn tự động Diming khi hoạt động độc lập hoặc điều khiển tại tủ; Diming 2-5 mức

– Đèn Đảm bảo kết nối điều khiển, giám sát hoạt động với trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố, có sẵn cổng kết nối điều khiển theo chuẩn 0¸÷10V

CHỈ TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG CHIẾU SÁNG


 

TT

Cấp đường

Đặc điểm

Độ chói Ltb (cd/m2)

Độ chói đều chung, Uo

Độ chói đều theo chiều dọc, U1

Độ rọi ngang trung bình tối thiểu, Etb (lux)

1

Chiếu sáng đường cao tốc đô thị

Tốc độ cao, mật độ cao,không có phương tiện thô sơ

2

0,4

0,7

2

Chiếu sáng đường cấp đô thị

Có dải phân cách

Không dải phân cách

1,5

2

0,4

0,4

0,7

0,7

 

3

Chiếu sáng đường phố cấp khu vực

Có dải phân cách

Không có dải phân cách

1

1,5

0,4

0,4

0,5

0,5

 

4

Chiếu sáng đường phố nội bộ,

Hai bên đường sáng

Hai bên đường tối

0,75

0,5

0,4

0,4

 

5

Đường ngõ xóm

 

0,2-0,4

5-8 lux